Mowa o fragmencie liczącym 500 metrów. Obok nowej nawierzchni powstały obustronne pobocza z kruszywa. Inwestycja kosztowała blisko 190 tys. złotych.