Pod obeliskiem ku czci Polaków pomordowanych na Kresach Wschodnich przy ul. Ratuszowej delegacje m.in. władz samorządowych i lokalnych organizacji złożyły wiązanki kwiatów, Garnizon Inowrocław wystawił posterunek honorowy.