Ratusz ogłosił właśnie przetarg na budowę parkingu. Prace powinny ruszyć we wrześniu lub najpóźniej w październiku. Obecnie teren wykorzystywany jest już przez mieszkańców okolicznych bloków jako plac postojowy o nawierzchni gruntowo-żużlowej.

- Firma wyłoniona w przetargu wybuduje 20 miejsc parkingowych, w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia parkingu zostanie wykonana z kostki betonowej. Ponadto wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa z włączeniem w drogę wewnętrzną. Wykonawca w ramach zadania będzie pielęgnował teren zielony przez rok od odbioru robót - informuje Urząd Miasta.

W związku z budową parkingu wykonawca będzie zobowiązany do wycinki siedmiu drzew oraz zasadzenia nowych dziesięciu w miejscach wskazanych przez Urząd Miasta.