Zgodnie z porządkiem obrad, głosowano nad utworzeniem odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych. W wyniku podjęcia uchwały utworzone zostaną odrębne obwody głosowania dla wyborców przebywających w Domu Pomocy Społecznej, w Szpitalu Wielospecjalistycznym, w Zakładzie Karnym i w uzdrowisku "Solanki".

Pozytywnie rozpatrzono także projekt uchwały w sprawie zmian w tegorocznym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej miasta, ustalono szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, uchwalono przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Inowrocławia oraz wprowadzono obowiązek stosowania dodatkowych oznaczeń w odniesieniu do taksówek.

taxi

W związku z nadaniem kategorii dróg gminnych kolejnym ulicom konieczne było zaktualizowanie wykazu przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto.