Od poniedziałku wprowadzane zostaną następujące zmiany organizacyjne.

W siedzibie przy ul. Mątewskiej 17 pracują:
Starosta Inowrocławski - tel. 52 35 92 301,
Sekretariat Wicestarosty i Członka Zarządu - tel. 52 35 92 241,
Skarbnik Powiatu - tel. 52 35 92 302,
Sekretarz Powiatu - tel. 52 35 92 303,
Wydział Budżetowo-Finansowy - tel. 52 35 92 310 (naczelnik), 52 35 92 311 (kierownik), 52 35 92 312-314, 316-320,
Wydział Organizacyjny - tel. 52 35 92 305 (naczelnik), 52 35 92 210, 237, 243, 244, 248, 260, 304 i 306,
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 52 35 92 290 (naczelnik), 52 35 92 286-289,
Wydział Komunikacji i Transportu - tel. 52 35 92 204 (naczelnik), 52 35 92 238 (kierownik), 52 35 92 201, 202, 205, 206, 208, 209, 211, 213-222, 224, 245, 246, 253, 264, 307,
Nieodpłatna Pomoc Prawna - tel. 52 35 92 304,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - tel. 52 35 92 254 (dyrektor), 52 35 92 227, 228, 255-258, 261- 263, 285,
Biuro Rady Powiatu - tel. 52 35 92 230,
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 52 35 92 250 (przewodnicząca), 52 35 92 247, 251, 252,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - tel. 52 35 92 266 (przejdzie niebawem do budynku przy al. Ratuszowej 38),
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - tel. 52 35 92 302 (przejdzie niebawem do budynku przy al. Ratuszowej 38),
Kancelaria Ogólna - tel. 52 35 92 112.

Przy al. Ratuszowej 38 pracują:
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - tel. 52 35 92 130 (naczelnik), 52 35 92 115, 117, 131-133, 135-139, 141, 142, 148, 149,
Wydział Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji - tel. 52 35 92 190 (naczelnik), 52 35 92 102, 121, 122, 124,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów - tel. 52 35 92 106,
Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia - tel. 52 35 92 144 (naczelnik), 52 35 92 143, 145, 146 i 147 (przejdzie niebawem do budynku przy ul. Mątewskiej 17),
Powiatowe Centrum Usług Oświatowych - tel. 52 35 92 166 (dyrektor), 52 35 92 167-173 (przejdzie niebawem do budynku przy ul. Mątewskiej 17),
Biuro Prawne - tel. 52 35 92 158 (przejdzie niebawem do budynku przy ul. Mątewskiej 17),
Wydział Kultury i Promocji - tel. 52 35 92 134 (naczelnik), 52 35 92 155 (przejdzie niebawem do budynku przy ul. Mątewskiej 17),
Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich - 52 35 92 152 (naczelnik), 52 35 92 153 i 156 (przejdzie niebawem do budynku przy ul. Mątewskiej 17)
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli - tel. 52 35 92 185 (kierownik), 52 35 92 184 (przejdzie niebawem do budynku przy ul. Mątewskiej 17),
Specjalista ds. współpracy z mediami - tel. 52 35 92 154 (przejdzie niebawem do budynku przy ul. Mątewskiej 17),
Centrala telefoniczna - tel. 52 35 92 100.

Przy ul. Poznańskiej 133 A pracuje:
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - 52 357 00 16.

W związku z trwającą starostwo przypomina, że załatwianie wszelkich spraw w Starostwie odbywa się telefonicznie, e-mailowo oraz poprzez skrzynkę podawczą wystawioną przy ul. Mątewskiej 17 - przy wejściu B, a przy al. Ratuszowej 38 - w holu budynku (tylko dla korespondencji do Wydziału Geodezji).