Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na pierwszy odcinek drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo. Obejmuje on nie tylko dwupasmówkę w kierunku Torunia, ale również trzykilometrowy odcinek drogi krajowej nr 25 z Inowrocławia do Bydgoszczy - obwodnicę Brzozy wraz z przebudową dróg w rejonie Stryszka.

Tuż za stacją paliw za Chmielnikami krajowa "25" zmieni się w dwupasmówkę, którą bezkolizyjnie dojedziemy do obecnego węzła w Stryszku, omijając Brzozę ze wschodniej strony. Na tej drodze powstaną dwa węzły: Zielona i Brzoza. Głównym zadaniem inwestycyjnym będzie natomiast budowa około ośmiu kilometrów drogi ekspresowej S10 wraz z nowym węzłem Emilianowo oraz dwoma miejscami obsługi podróżnych.

- Pozostałe odcinki S10, na które przetargi ogłosimy w najbliższym czasie to Emilianowo - Solec, Solec - Toruń Zachód i Toruń Zachód - Toruń Południe - informuje bydgoski oddział GDDKiA.

Trasa pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem miała początkowo powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, ale w czerwcu ubiegłego roku Rada Ministrów zwiększyła limit wydatków przewidzianych na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku). Zanim nastąpi przysłowiowe "wbicie pierwszej łopaty" konieczne będzie rozstrzygnięcie przetargu i uzyskanie tzw. ZRID-u. Zgodnie z decyzją GDOŚ przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie przeprowadzenie ponownej inwentaryzacji przyrodniczej.