Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu oraz współdziałający z policjantami lekarz weterynarii Wiesław Borkowski ogłaszają konkurs rysunkowy dla uczniów klas 0 – III szkół podstawowych. Fundatorem upominków w konkursie są organizatorzy oraz Powiat Inowrocławski.

Prace można nadsyłać do 30 czerwca 2021 r. Konkurs opiera się na dwóch zagadnieniach, a autor może wybrać jedno z nich:

  • "Policyjny przewodnik i jego pies podczas służby i działań”.
  • "Policyjny przewodnik i jego pies to przyjaciele”.

Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę wykonaną techniką dowolną, na kartce formatu A4. Pracę należy włożyć w kopertę i zaadresować: Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu ul. Toruńska 13-15, 88 –100 Inowrocław, pokój numer 108 z dopiskiem konkurs plastyczny pt. „Policyjny przewodnik i jego pies”. W kopertę również należy włożyć kartkę z danymi: imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły, numer telefonu kontaktowego do rodzica oraz napisać w jednym zdaniu, co przedstawia praca.

Więcej informacji na stronie inowrocławskiej policji