Najwięcej nowych przypadków odnotowano na Śląsku (1734), najmniej zaś na Podlasiu i w województwie warmińsko-mazurskim (po 127).