W 2018 roku z inicjatywy starszego Cechu Rzemiosł Różnych i piekarza Piotra Jóźwiaka zrodziła się inicjatywa ufundowania nowych drzwi do kościoła pw. św. Mikołaja w Inowrocławiu z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Pomysł ten spotkał się z aprobatą kilku innych mieszkańców miasta zaangażowanych w działalność społeczną - honorowych obywateli miasta Edmunda Mikołajczaka i Tadeusza Chęsego, prezesa Towarzystwa Śpiewu "Halka" Eugeniusza Kubskiego, radnego sejmiku Adama Banaszaka, regionalisty i przewodnika Bogdana Wojtkowiaka oraz prezesa firmy Cronimet dr. Macieja Lipińskiego. Patronat nad całym przedsięwzięciem objął proboszcz parafii ks. Romuald Drążkowski. Autorem wszystkich płaskorzeźb jest inowrocławski artysta plastyk Andrzej Prokopiuk.

- Chcemy w ten sposób przypomnieć przyszłym pokoleniom o obchodach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także o ważnych w dziejach wydarzeniach związanych z historią miasta i Kujaw* - mówi inicjator projektu, Piotr Jóźwiak.

Po lewej stronie znajdują się obrazy związane z założeniem miasta przez Kazimierza Konradowica, proces polsko-krzyżacki o Pomorze Gdańskie i narada wojenna Władysława Jagiełły. Na drugim skrzydle drzwi będzie można zobaczyć płaskorzeźby narodzin nowoczesnego Inowrocławia: Solanki, szyb kopalni soli, lokomotywę i wizerunki Lucjana Grabskiego oraz dr. Zygmunta Wilkońskiego, sceny dotyczące walki z germanizacją oraz wyzwolenie miasta przez powstańców wielkopolskich.

Z powodu obostrzeń pandemicznych jeszcze nie wiadomo, kiedy odbędzie się - zaplanowana już wcześniej - uroczystość poświęcenia drzwi z udziałem prymasa Polski. Z uwagi na wysoki koszt prac inicjatorzy ponawiają apel do chętnych osób i firm o finansowe wsparcie przedsięwzięcia. Konto, na które można wpłacać datki: Bank PKO S.A. I O w Inowrocławiu ul. Dworcowa 29, 88-100 Inowrocław. Numer konta: 49 1240 1196 1111 0010 7805 6964. Do tematu wrócimy.