Dziś w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowy na dofinansowanie 71 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ile pieniędzy trafi do naszego powiatu?

Termomodernizacja wspomnianych wcześniej dwóch budynków kosztować ma blisko 2,4 mln złotych, z czego kwota dofinansowania wyniesie ponad 1,5 mln złotych.

- Dzięki wykonaniu prac termomodernizacyjnych zostanie osiągnięte zmniejszenie strat ciepła budynków użyteczności publicznej objętych projektem i tym samym zmniejszenie ilości paliwa zużywanego do ich ogrzania. Zatem poprawie ulegnie efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej. Głównym celem projektu jest modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Inowrocław. Wdrożenie działań termomodernizacyjnych zaplanowanych w ramach projektu niewątpliwie przyczyni się do zniwelowania wielu problemów, z jakimi boryka się obecnie Gmina - czytamy w opisie programu.

Piotr Całbecki
Wśród wręczonych dziś umów są chociażby projekty dotyczące budowy, rozbudowy i wyposażenia świetlic i domów kultury na terenach wiejskich. To obiekty, z których będą korzystać także seniorzy, stąd wśród dofinansowanych przez nas przedsięwzięć znalazły się też projekty dotyczące tworzenia klubów seniora i finansowania usług opiekuńczych. Dostrzegamy ogromne zapotrzebowanie na tego typu usługi. Dlatego wspieramy tworzenie instytucjonalnych rozwiązań, takich jak domy dziennego pobytu czy kluby seniora oraz kierujemy środki na świadczenie usług domowych, czyli pomocy rodzinom osób, które wymagają całodobowej opieki.

Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego

Z kolei w ramach inwestycji w obiekty kulturalne na obszarach wiejskich pieniądze powędrują na przebudowę świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Tupadłach (293 tys. z 666 tys. złotych) oraz na przebudowę świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej (288 tys. zł z 504 tys. zł).