Autorem malowidła jest Ariel Kula, który w ramach przyznanego stypendium artystycznego prezydenta Inowrocławia otrzymał 4000 zł na stworzenie malowidła na ścianie.

- Cieszę się, że stypendium przyczyniło się nie tylko do rozwoju tego artysty, ale także umili dzieciom korzystanie ze świetlicy socjoterapeutycznej - mówi prezydent Ryszard Brejza. Do mątewskiej świetlicy uczęszcza na co dzień 25 dzieci. Odbywają tam różnego rodzaju zajęcia uczące zachowań prospołecznych, korzystają tam też z korepetycji. [IO]