Rosnąca liczba kupowanych samochodów, a z drugiej strony sezon urlopowy - to główne przyczyny wydłużonego czasu przy okienkach w wydziale komunikacji w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu.

Z interpelacją w tej sprawie wystąpił dziś do starosty powiatowy radny Jacek Olech. - Powinniśmy jako urząd doprowadzić do takiego systemu ilości osób obsługi, który zapewni normalną, przewidywalną w czasie możliwość realizacji potrzeb mieszkańców w tym zakresie - ocenia radny. Jak powiedział naszej redakcji, po rozmowie z wicestarostą Włodzimierzem Figasem otrzymał zapewnienie, że w miarę możliwości nastąpią przesunięcia wśród pracowników, skutkujące zwiększeniem obsady w tym miejscu.

Jak się dowiedzieliśmy, każdego miesiąca wydział komunikacji obsługuje około 2,5 tysiąca spraw związanych z rejestracją pojazdów. [MP]