Jak informuje nas Zarząd Dróg Powiatowych, proponowane rozwiązanie to mini ronda typu "pinezka" z wyspą środkową całkowicie przejezdną składającą się gotowych, gumowych elementów prefabrykowanych pełniących rolę wyłączonej z ruchu wysepki środkowej kanalizującej ruch na skrzyżowaniu dróg publicznych o ruchu okrężnym. Ruch okrężny stanowi istotę tego rozwiązania, bo ma powodować redukcję prędkości w trakcie przejazdu przez skrzyżowanie.

- W maju przeprowadzono test przejezdności z udziałem policji, gdzie zasymulowano mini rondo o średnicy wyspy 3 metrów podczas normalnego ruchu pojazdów. Poproszono kierowców rożnych pojazdów, zwłaszcza pojazdów ciężarowych, o możliwość przejazdu wykonując manewry skrętu wokół "prowizorycznej wyspy". Stwierdzono na relacji Metalowców i Marcinkowskiego konieczność drobnej korekty wschodniej części wlotu ul. Marcinkowskiego, w celu zwiększenia promienia skrętu dla pojazdów ciężarowych. Test pozwolił dojść do wniosku, że mimo wszystko kierowcy bardzo dobrze radzili sobie z przejazdem przez takie skrzyżowanie. Zdajemy sobie sprawę, że to rozwiązanie nie jest do końca takim jakim by oczekiwali użytkownicy drogi, ze względu że nie będą miały parametrów ronda małego czy dużego. Natomiast rozwiązania te stosowane są w naszym kraju oraz od dawna w Europie, dlatego podjęto decyzję o zastosowaniu "pinezek", także na naszej sieci drogowej. Koszty budowy "pinezek" są kilkukrotnie niższe od budowy tradycyjnego ronda lub zamontowania sygnalizacji świetlnej - informuje Adam Bąkowski, starszy inspektor ds. decyzji administracyjnych w ZDP.W marcu w liście do starosty inowrocławskiego o powstanie tzw. mini rond w tych miejscach zaapelował inowrocławski bloger, Marek Browiński. Przekonywał, że skrzyżowania z ruchem okrężnym poprawią bezpieczeństwo kierowców w mieście.

Nadzieję na to ma także Zarząd Dróg Powiatowych. Drogowcy są w trakcie opracowania wymaganych dokumentów. Niezwłocznie po otrzymaniu niezbędnych opinii i zatwierdzenia organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem, przystąpią oni do wdrożenia tych elementów uspokojenia ruchu. Na razie nie znamy dokładnej daty wprowadzenia nowej organizacji ruchu w tych miejscach. [MP]