- Jesteśmy w takim okresie, gdzie pielęgniarka musi posiadać wyższe wykształcenie, dlatego pan rektor wraz ze starostą inowrocławskim, panią Wiesławą Pawłowską, podjęli szereg działań, żeby utworzyć te studia pielęgniarskie i rzeczywiście nam się to udało - mówił dr n. med. i n. o zdr. Bartosz Jakub Myśliwiec, kierownik Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk Stosowanych WSP w Inowrocławiu.

O planach stworzenia kierunku, który pozwoliłby choć częściowo wypełnić lukę na rynku pracy, szczególnie dotkliwą dla pacjentów, informowaliśmy już kilkukrotnie na naszych łamach. W listopadzie 2021 roku, kiedy trwały ostatnie przygotowania do uruchomienia studiów pielęgniarstwa w Inowrocławiu, w tutejszym szpitalu mówiło się o braku około 40 pielęgniarek. Dziś, 1 sierpnia, już po zakończeniu pierwszego semestru, który wystartował w styczniu 2022 roku, zostaliśmy zaproszeni na konferencję prasową, podczas której podsumowano dotychczasowe osiągnięcia uczelni.

- Pierwszy semestr opierał się głównie na naukach podstawowych, czyli anatomii, fizjologii, ale były też zajęcia praktyczne w naszych pracowniach - wskazał dr n. med. i n. o zdr. Bartosz Jakub Myśliwiec, który jest jednocześnie Naczelnym Lekarzem Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu. Część zajęć praktycznych, które na studiach pielęgniarstwa ilościowo przeważają nad teoretycznymi, odbywa się w budynku starego szpitala przy ul. NMP, a część właśnie na oddziałach lecznicy przy ul. Poznańskiej pod okiem mgr Agnieszki Nowak, naczelnej pielęgniarki szpitala.

- Jesteśmy już bliżej tego celu, który chcemy wspólnie osiągnąć, żeby Inowrocław stał się takim małym ośrodkiem akademickim z prawdziwego zdarzenia - powiedział Wiesław Juchacz, rektor uczelni, który w czerwcu odebrał wyróżnienie przyznane placówce przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego w kategorii "Ochrona zdrowia", za uzyskanie akredytacji na kierunku pielęgniarstwo i uruchomienie studiów. 

W planach jest otwarcie kolejnych kierunków, takich jak ratownictwo medyczne, czy fizjoterapia. Cały cykl dydaktyczny 3-letnich studiów pielęgniarskich to 4 700 godzin łącznie z praktykami. Najbliższa inauguracja roku akademickiego zaplanowana jest na 1 października. 

sale dydaktyczne przy ul. NMP:
dsc_4510

dsc_4509

dsc_4508

dsc_4507