- To kolejna inwestycja drogowa w Pakości realizowana z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego. Wcześniej województwo wsparło m.in. rozbudowę ulicy Cmentarnej i Mikołaja, stanowiących lokalne obejście Pakości od strony zachodniej. Teraz zmodernizujemy ciąg ulic przebiegających przez centrum miasta. Przygotowujemy się też do przebudowy następnego odcinka drogi w kierunku Strzelna - mówi marszałek Piotr Całbecki.To już szósta inwestycja na drogach wojewódzkich, którą sfinansujemy w oparciu o środki Regionalnego Programu Operacyjnego. Pierwsza część inwestycji dotyczy 2,2-kilometrowego fragmentu drogi biegnącego od Rynku w Pakości do Jankowa. Na miejskim odcinku tej trasy występuje ścisła zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna, funkcjonują też obiekty użyteczności publicznej oraz firmy. Natężenia ruchu przekraczają w tych miejscach 6 tysięcy pojazdów na dobę.

W ramach prac drogowcy wzmocnią jezdnię (do przenoszenia nacisku do 10 ton na oś), a na jej nawierzchni ułożą zmniejszający hałas, porowaty asfalt. Po remoncie nie zmieni się ograniczenie prędkości do 40 km/h - takie postulaty zgłaszali m.in. mieszkańcy. Od przejazdu kolejowego w kierunku Jankowa powstanie ciąg pieszo-rowerowy, zlokalizowany po wschodniej stronie drogi wojewódzkiej. Skrzyżowanie z drogą na tamę zmieni się w czterowlotowe rondo.

Na Rynku wykonawca przebuduje miejsca parkingowe i zatokę postojową. Na wysokości Rynku i ul. Mikołaja powstaną azyle dla pieszych, pozwalające na pokonywanie jezdni w dwóch etapach. Zaplanowano wykonanie nowego odwodnienia oraz oznakowania. Przewidziano też nasadzenia nowych drzew i krzewów - najwięcej z nich pojawi się w rejonie ronda.Za prace odpowiadać będzie firma PBDiM Kobylarnia S.A., która złożyła w przetargu najkorzystniejszą ofertę. Prace będą kosztować 15,9 mln zł. Trasa będzie objęta siedmioletnią gwarancją. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec tego roku.

- Jest to inwestycja o kluczowym znaczeniu dla Pakości, zarówno pod względem finansowego zaangażowania środków publicznych Samorządu Województwa oraz Gminy Pakość, jak również z uwagi na osiągane cele, tzn. uporządkowanie znacznej części przestrzeni publicznej Pakości. Bez wsparcia z zewnątrz, w tym przede wszystkim przychylności konkretnych osób, Gmina nie byłaby w stanie sprostać temu zadaniu - powiedział Wiesław Kończal, burmistrz Pakości. W przyszłym tygodniu planowane jest spotkanie włodarza z wykonawcą zadania, by omówić szczegóły terminu rozpoczęcia pracy.

Jednocześnie trwają prace nad programem funkcjonalno-użytkowym, który pozwoli rozbudować kolejny 20-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 255 od Jankowa w kierunku Strzelna. Koncepcja będzie gotowa jesienią i pozwoli uruchomić zadanie w trybie "zaprojektuj i wybuduj". W Kujawsko-Pomorskim Planie Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej na przebudowę całej drogi nr 255 zarezerwowano pulę 30 milionów złotych. [MP]