Ścieżka rowerowa (o nawierzchni bitumicznej) z chodnikiem (z kostki betonowej) będzie miała długość 284 metry. Zlokalizowana będzie wzdłuż ulicy Górniczej od strony południowej. W zakresie prac będzie m.in. rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego i zjazdów.

Przypomnijmy, że trwa budowa ścieżki rowerowej w rejonie ul. Ludwika Błażka. Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą, rozpocznie się też budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Staropoznańskiej. Inwestycje są realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu".