W najnowszym sondażu CBOS 43 proc. badanych określa siebie jako przeciwników rządu - w stosunku do poprzedniego sondażu, z przełomu września i października, oznacza to wzrost o 9 punktów procentowych. Zwolennicy rządu to 33 proc. - jest ich mniej o 5 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim badaniem.

Ubyło osób wyrażających obojętność wobec rządu: z 25 proc. w poprzednim sondażu do 20 proc. w najnowszym. 4 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "Trudno powiedzieć" (wzrost o 1 punkt procentowy).

"Są to pierwsze tak złe notowania rządu od czasu objęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość po wyborach w 2015 roku" - podaje CBOS.

Najgorszy od czasu objęcia władzy przez Zjednoczoną Prawicę jest też społeczny odbiór premiera - podaje CBOS. 49 proc. respondentów wyraża niezadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki (wzrost o 11 punktów procentowych), natomiast 36 proc. odnosi się do tego z aprobatą (spadek o 10 punktów procentowych). 16 proc. wybrało odpowiedź "Trudno powiedzieć" (bez zmian).

W porównaniu z badaniem z przełomu września i października pogorszyło się też postrzeganie wyników działalności rządu premiera Morawieckiego od czasu objęcia przez niego władzy. 52 proc. respondentów odnosi się do nich obecnie z dezaprobatą (wzrost o 12 punktów procentowych), a pozytywnie ocenia je 35 proc. (spadek o 13 punktów procentowych). 12 proc. badanych wybrało odpowiedź "Trudno powiedzieć" (bez zmian). Jak podaje CBOS, "są to najbardziej krytyczne oceny pracy rządu Zjednoczonej Prawicy od objęcia przez nią władzy".

Pogorszyły się też oceny polityki gospodarczej rządu. 58 proc. uważa, że polityka gabinetu Mateusza Morawieckiego nie stwarza szansy poprawy sytuacji gospodarczej (wzrost o 11 punktów procentowych), natomiast przeciwnego zdania jest 30 proc. (spadek o 11 punktów). 12 proc. wybrało odpowiedź "Trudno powiedzieć" (bez zmian).

Sondaż zrealizowano w dniach od 19 do 29 października 2020 roku na reprezentatywnej imiennej próbie 1040 pełnoletnich mieszkańców Polski. (PAP)

autor: Marzena Kozłowska

mzk/ mok/