Bezpłatnych informacji udzielą eksperci z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na pytania czekać będą 19 grudnia w godzinach od 11 do 12 w siedzibie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 55.