Zapowiadane i wprowadzane ograniczenia związane z pandemią po raz kolejny zawieszą kształcenie młodych ludzi w tej dziedzinie. W tym czasie, w którym to możliwe grupy dzieci i młodzieży ćwiczą w małych sekcjach, na swoich instrumentach.

- Są ambitni, pomysłowi i wytrwali, niektórzy pomimo pandemii dojeżdżają na zajęcia autobusami z małych miejscowości, z okolic Inowrocławia. Realizują się artystycznie, rozwijają swoją osobowość w pracy zespołowej - słyszymy od Danuty Szyma, która wraz z Izabelą Szyma-Wysocką kieruje chórem "Inovroclaviensis Cantans" i zespołem "Musica Antiqua Inovroclaviensis" w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka.

Warto przypomnieć, że w tym trudnym dla roku 2020 "Inovroclaviensis Cantans" już w styczniu zdobył Złoty Dyplom na ogólnopolskim konkursie chóralnym w Chełmnie, a w sierpniu udział w światowym festiwalu chórów online "Together in XXIst century" w Bułgarii przyniósł chórowi tytuł "Srebrnego Laureata".