ulica Mątewska

Będzie obowiązywał obustronny zakaz zatrzymywania się na odcinku od ul. Poznańskiej do cmentarza za wyjątkiem istniejących zatok postojowych. Dodatkowo dostępny będzie parking na terenie Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej w dniach 31.10. - 01.11.2020 r. w godz. 7.00 - 19.00 oraz w dniu 2 listopada w godz. 15.30 - 19.00.

ul. Marcinkowskiego

Na odcinku od skrzyżowania z ul. Libelta do cmentarza obowiązywać będzie obustronny zakaz zatrzymywania się pojazdów za wyjątkiem zatok postojowych. Natomiast jadąc od cmentarza do ul. Metalowców obowiązywać będzie jednostronny zakaz zatrzymywania się po prawej stronie ww. ulicy. Wprowadzenie znaków B-36 ma wprowadzić uporządkowanie w zakresie parkowania pojazdów, tak aby nie powodować komplikacji w ruchu pojazdów oraz nadmiernej uciążliwości dla mieszkańców okolicznych posesji.

ul. Marulewska

Od skrzyżowania z ul. Kasztanową i Lipową do ronda przy cmentarzu będzie obowiązywał obustronny zakaz zatrzymywania się pojazdów. Dla kierunku ruchu do ul. Długiej wprowadzono tymczasowy przystanek komunikacji publicznej zlokalizowany za skrzyżowaniem z ul. Tulipanową.

ul. Kątna

Ruch jednokierunkowy na całej długości drogi od ulicy Lipowej do ulicy Marulewskiej oraz jednostronny zakaz zatrzymywania się.

Janikowo

Zmiana organizacji ruchu obowiązywać będzie w dniu 1 listopada 2020 r. od godz. 8.00 do godz. 17.00. Czasowe oznakowanie drogi powiatowej na terenie miasta: ul. Przemysłowa w Janikowie i drogach gminnych, w rejonie cmentarza, w związku z dniem "Wszystkich Świętych": zakaz zatrzymywania się w ciągu drogi powiatowej ul. Przemysłowej na długości około 1 km oraz wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Łącznej i ul. Przyjeziernej na całej długości.