PWiK informuje, że w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 (COVID-19) od dzisiaj do odwołania zawiesza się:

• działalność Kasy w siedzibie spółki - prosimy o dokonywanie płatności na konto bankowe podane na fakturze;
• działalność Biura Obsługi Klienta - zachęcamy do korzystania ze zdalnych kanałów obsługi np. poprzez elektroniczne biuro obsługi ebok.pwikino.pl lub telefonicznie 52 357 40 71 wew.154 lub 156;
• planowaną wymianę wodomierzy za wyjątkiem sytuacji awaryjnych, które należy zgłaszać pod całodobowy nr telefonu 52 357 40 71
• odczyty wodomierzy - stan liczników należy zgłaszać poprzez elektroniczne biuro obsługi ebok.pwikino.pl, na adres email: bok@pwikino.pl lub telefonicznie 52 357 40 71 wew. 154 lub156. W przypadku braku zgłoszenia wskazania wodomierza opłata za zużytą wodę i odprowadzone ścieki naliczona zostanie w formie szacunkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• wykonywanie badań wody i ścieków dla klientów zewnętrznych za wyjątkiem innych przedsiębiorstw wod-kan.
• wszelkie wizyty osób nie będących pracownikami spółki (klientów, kontrahentów, serwisantów) – za wyjątkiem przypadków niezbędnych do utrzymania prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

W przypadkach pilnych i awaryjnychosobiste załatwianie spraw jest możliwe tylko w po uprzednim telefonicznym umówieniu. Wykaz telefonów jest dostępny TUTAJ