Na godz. 9.00 szkoła zaprosi uczniów klas I-III szkoły podstawowej, ich rodziców i nauczycieli, swój udział zapowiedzieli też m.in. prezydent Inowrocławia i osoby związane z pracą na rzecz dzieci niepełnosprawnych. O godz. 11.00 na widowni zasiądą starsi uczniowie (klasy IV-VII), a także mieszkańcy Domu Pomocy SPołecznej, cuzestnicy i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy, zaś o godz. 17.00 dzieci będą koncertować dla swoich kolegów i koleżanek z klasy ósmej oraz trzeciej gimnazjum, ich nauczycieli i rodziców, przyjaciół szkoły i mieszkańców Inowrocławia.