Już w czwartek, 10 września o godz. 11:00 w Filii nr 1 biblioteki przy ul. Wilkońskiego 32 rozpocznie się kolejne spotkanie w ramach cyklu "Stare i nowe Mątwy". Podczas prelekcji będzie można również podziwiać materiały i dokumenty ze zbiorów inowrocławskiego oddziału Archiwum Państwowego.

Inicjatywa "Stare i nowe Mątwy", realizowana jest z mikro projektu w ramach zadania "Podnoszenie kompetencji i realizacja ścieżki karier wolontariatu senioralnego – filarem silnych organizacji pozarządowych” współfinansowanego ze środków dotacji MRPiPS".