- W związku z tym, że wytyczne przygotowane w połowie sierpnia przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego ograniczone zostały do ogólnych rekomendacji, przedstawiciele inowrocławskich szkół pracują nad wypracowaniem wspólnych, szczegółowych rozwiązań. Dyrektorzy placówek oświatowych, specjalista ds. BHP oraz pracownicy Urzędu Miasta Inowrocławia spotkali się już z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowrocławiu w celu omówienia przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego - informuje Adriana Herrmann, rzecznik urzędu miasta.

Rozwiązania, które mają ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania wirusa:

• obowiązek dezynfekcji rąk przez uczniów oraz pracowników przy wejściu do budynku,
• częste mycie rąk w trakcie przebywania w szkole lub przedszkolu
(środki dezynfekcyjne oraz środki czystości w tym zakresie zabezpieczać będą placówki),
• zachowanie dystansu społecznego,
• częste wietrzenie sal,
• dezynfekcja wyposażenia sal i powierzchni dotykowych,
• ograniczenie do minimim wstępu do budynku osób trzecich, a każda osoba wchodząca będzie musiała być wyposażona w osłonę ust i nosa oraz zdezynfekować ręce przed wejściem,
• przerwy w zajęciach uczniów klas 1-3 będą organizowane przez nauczyciela uczącego w taki sposób, aby nie pokrywały się one z przerwami innych uczniów,
• w zależności od warunków organizacyjnych oraz lokalowych szkół, klasy będą przyporządkowywane do jednej sali dydaktycznej.

Tam, gdzie warunki na to pozwolą, przestrzeń w szkołach i przedszkolach zostanie podzielona na odrębne strefy z niezależnymi wejściami. Wprowadzone zostaną specjalne zasady spożywania posiłków i lekcji WF-u.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister edukacji narodowej zapowiedział, że w najbliższym czasie rozważy obowiązek zakrywania ust i nosa podczas poruszania się po budynkach szkół. Jak wynika z poniższych informacji, w Inowrocławiu takie zasady już zostały ustalone.  

Podczas wspomnianego wcześniej spotkania zdecydowano bowiem o:

obowiązku zakrywania ust i nosa przez uczniów starszych klas oraz wszystkich pracowników szkół i przedszkoli podczas poruszania się po budynku oraz w trakcie przerw lekcyjnych (nie jest brane pod uwagę wprowadzenie obowiązku zakrywania ust i nosa przez najmłodsze dzieci w klasach 1-3 oraz w wieku przedszkolnym. Obowiązek ten nie będzie stosowany podczas zajęć opiekuńczych oraz dydaktycznych),
codziennych pomiarach temperatury ciała zarówno u pracowników, jak i uczniów w miejskich placówkach oświatowych, w związku ze zbliżającym się okresem zwiększonych zachorowań na infekcje górnych dróg oddechowych, których objawy są bardzo podobne do zakażenia wirusem COVID-19.

- W ostatnich dniach przed rozpoczęciem roku szkolnego, specjaliści do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w porozumieniu z Urzędem Miasta Inowrocławia przeprowadzą audyty we wszystkich placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław, pod kątem przygotowania obiektu oraz infrastruktury do rozpoczęcia roku szkolnego - ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych rozwiązań w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa - mówi rzecznik ratusza.

Urzędnicy apelują, by w przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów chorobowych górnych dróg oddechowych nie posyłać dzieci do szkół i przedszkoli. Dotyczy to również sytuacji, gdy któryś z domowników przebywa w kwarantannie domowej lub izolacji.