Projekt "EU-geniusz wyruszył labiryntem ze szkoły tajemnic do świata 3D" został doceniony przez jury za kompleksowe i nowatorskie rozwiązania, mające na celu wspieranie dzieci i młodzieży, głównie z terenów wiejskich, w rozwijaniu kompetencji kluczowych.

Laureat konkursu - Powiat Toruński - jest liderem partnerstwa 10 samorządów, zawiązanego w celu nowoczesnego i efektywnego kształcenia dzieci i młodzieży na poziomie szkoły podstawowej oraz liceum. Dzięki partnerstwu projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości ponad 3 mln zł. Efektem jest wsparcie dla 40 szkół i 3800 uczniów poprzez zajęcia pozalekcyjne oraz wyjazdy edukacyjne nakierowane na rozwijanie kompetencji kluczowych.

Unijne fundusze pozwalają na zastosowanie kompleksowych i nowatorskich rozwiązań wspierających dzieci i młodzież, pochodzącą głównie z terenów wiejskich, doposażanie szkół w sprzęt pozwalający na prowadzenie nowych zajęć oraz szkolenie nauczycieli w posługiwaniu się nowymi pomocami dydaktycznymi.

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych, dodatkowych zajęciach w swoich szkołach i wybrania z oferty 14 zajęć wzmacniających kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne, informatyczne oraz językowe. Uczniowie uczestniczą też w lekcjach wyjazdowych w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium – Toruń” oraz placówce edukacyjnej „Chemia w małej skali”.

Z myślą o uczniach mających problemy z nauką przygotowano pakiet zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Z kolei dzieci ze szkoły specjalnej korzystają z zajęć hipoterapii w stadninie koni oraz terapii Biofeedback. Dla starszych roczników z liceów zapewniono wsparcie doradcy zawodowego i zorganizowano wakacyjne staże, pozwalające zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe.

„EU-geniusz” szkoli również nauczycieli; 100 pedagogów uczestniczyło w specjalistycznych kursach, głównie z robotyki i programowania, przygotowując się do prowadzenia nowatorskich zajęć. W sumie w projekt zaangażowało się 360 nauczycieli z 40 (na 51) szkół na terenie powiatu toruńskiego.

Starosta toruński Marek Olszewski podkreśla, że projekt "Eu-geniusz" jest skierowany nie tylko do najzdolniejszych; ma na celu także wyrównywanie szans edukacyjnych oraz pomaganie nauczycielom w poszukiwaniu najlepszych metod dotarcia do uczniów. "Ma także uczyć ogólnie życia, funkcjonowania we współczesnym świecie" - dodaje.

Samorząd toruński pomysł „EU-geniusza” realizuje od 6 lat. Kolejne projekty pod tą nazwą stanowią odpowiedź na raporty Komisji Europejskiej o lukach w kompetencjach, które KE określiła jako kluczowe. W sumie w ramach trzech edycji „EU-geniusza” powiat zdobył ponad 10 mln zł unijnego dofinansowania, które zainwestowano w uczniów, nauczycieli i szkoły, podnosząc poziom szkolnictwa ogólnego i pomagając uczniom w zawodowym starcie.

Podczas gali konkursu Innowacyjny Samorząd 2020 wręczono w kategorii powiatów także trzy wyróżnienia. Otrzymali je: Powiat Koniński - za projekt "Wzmacnianie zastosowania TIK – integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych", Powiat Chojnicki – za projekt "Do pracy na dwóch kółkach" oraz Powiat Legionowski – za "Pracujące soboty".

Do finału konkursu jury zakwalifikowało osiem spośród 35 zgłoszonych projektów. Są to: "Zdrowy urząd" (Chojnice), "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie oraz cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych" (Ostrzeszów), "Prawo jazdy dla uczniów" (Kędzierzyn-Koźle), "Nowatorskie narzędzia i technologie wspierające pracę terapeutyczną w DPS w Dąbrowie" (Brzeziny), "Program Grantów Społecznych edycja 2019 - integrujemy mieszkańców i zachęcamy do działania" (Gostyń), "Rozwój elektronicznej administracji" (Pruszków), "E-Administracja" (Lidzbark), "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy GESUT oraz utworzenie BDOT w wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu" (Lidzbark).

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP