Według badania w styczniu ankietowani nieznacznie gorzej niż w poprzednim miesiącu ocenili pracę prezydenta Dudy. Odsetek badanych pozytywnie oceniających urząd prezydenta spadł o 3 pkt proc.; o tyle samo wzrósł odsetek wskazań negatywnych. Natomiast odsetek osób, które nie potrafiły jednoznacznie ocenić, czy prezydent Duda dobrze wypełnia swoje obowiązki wyniósł 11 proc. i w stosunku do grudnia pozostał na tym samym poziomie.

Wypełnianie obowiązków przez Andrzeja Dudę najlepiej oceniają wyborcy PiS (94 proc. ocen pozytywnych) oraz osoby o prawicowych poglądach politycznych (78 proc.). Gorzej działalność prezydenta oceniają osoby popierające KO (73 proc. ocen negatywnych) i Lewicę (73 proc.) oraz badani o centrolewicowych (66 proc.) i lewicowych (64 proc.) poglądach.

Według badania odsetek pozytywnie oceniających pracę premiera Mateusza Morawieckiego wynosi 44 proc. i przewyższa o 1 pkt proc. udział osób będących odmiennego zdania (43 proc.). Natomiast 13 proc. ankietowanych nie ma sprecyzowanej zdania w tej sprawie. W porównaniu do grudnia, ocena premier Morawieckiego uległa nieznacznemu pogorszeniu – odsetek osób negatywnie oceniających pracę premiera wzrósł o 2 pkt proc., natomiast o 1 pkt proc. spadł odsetek osób zadowolonych z jego pracy. Odsetek badanych niezdecydowanych w tej kwestii w stosunku do poprzedniego miesiąca spadł o 1 pkt proc., do 13 proc.

Premier Morawiecki otrzymuje najwięcej ocen pozytywnych od wyborców PiS (93 proc.) oraz osób o poglądach prawicowych (76 proc.). Pracę premiera najgorzej ocenia elektorat Lewicy (74 proc. negatywnych opinii), a także badani o poglądach lewicowych (68 proc.) i centrolewicowych (67 proc.).

Pracę rządu dobrze oceniło 43 proc. badanych, tyle samo zadeklarowało przeciwne stanowisko. Oznacza to, że w porównaniu do grudnia ocena rządu uległa pogorszeniu. Odsetek osób dobrze oceniających pracę tej instytucji spadł o 4 pkt proc. Wzrósł zaś - o 2 pkt proc. - odsetek badanych negatywnie oceniających działalność rządu. Odsetek osób nie mających zdania w tej sprawie zwiększył się o 2 pkt proc., do 14 proc.

Funkcjonowanie rządu najlepiej oceniają wyborcy PiS (93 proc. ocen pozytywnych) oraz osoby o poglądach prawicowych (78 proc.). Najbardziej krytyczni w swojej ocenie są wyborcy Lewicy (74 proc. ocen negatywnych), a także respondenci o poglądach lewicowych (66 proc.).

W komentarzu do badania Kantar podkreślił, że bieżący rok rozpoczął się dla polskich władz - rządu, premiera i prezydenta - spadkami pozytywnych ocen wśród Polaków.

"Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w nadciągających podwyżkach, np. prądu, produktów zawierających cukier czy alkoholu i papierosów. Również sprawa polskiego sądownictwa może przyczyniać się do pogorszenia wizerunku władz państwowych. Wynikami, które będą w najbliższych miesiącach brane pod lupę w największym stopniu są jednak te dotyczące oceny działalności prezydenta Andrzeja Dudy. Wydaje się, że do tej pory utrzymywał on stabilny poziom poparcia – czy kampania wyborcza zaburzy jego stabilny wizerunek, w pozytywny lub negatywny sposób? Efekt działań komitetów wyborczych będziemy obserwować w kolejnych miesiącach" - twierdzi Kantar.

Sondaż przeprowadzono w dniach 10–15 stycznia 2020 r. metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1015 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat. (PAP)

autor: Rafał Białkowski

rbk/ godl/