Zakres prac obejmował m.in.: termomodernizację budynku oraz remont pomieszczeń. Obiekt przy ul. Nadgoplańskiej został dostosowany do wymogów ochrony środowiska. Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej, dzięki której zmniejszy się zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną oraz obniży się emisja zanieczyszczeń.

Budynek będzie nową siedzibą świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy oraz miejscem spotkań dla seniorów. Swoje miejsce znajdą tu również koło gospodyń wiejskich a także gminne koło rolnicze.

Koszt całej inwestycji to ponad milion złotych, ale gminie udało się pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosiła prawie 80 proc. kosztów.

82297094_2440426169603999_6281929891386490880_o

82054961_2440426196270663_1064671389941760000_o

81615012_2440426609603955_4332976468079411200_o

fot. Gmina Kruszwica