Prowadzone są prace w obrębie parkingu, ułożono i ustabilizowano podbudowę, ustawiono krawężniki. Trwa układanie nawierzchni z kostki betonowej. Podbudowano konstrukcję tunelu. Obecnie trwa odtwarzanie torów kolejowych. Wykonawca przebudował kolidujące kable energetyczne i sygnalizacyjne. Ekipa budowlana kontynuuje prace ziemne między tunelem a ul. Magazynową.

Koszt inwestycji wynosi ponad 5 996 000 zł, z czego prawie 5 mln zł stanowi dofinansowanie. Planowany termin zakończenia budowy to druga połowa 2020 r.