Podczas zajęć w Sali Kryształowej Medical Spa wysłuchano prelekcji przewodnika turystycznego Dawida Wiktorowskiego o „Praktycznych zmianach w świetle nowej regulacji prawnej w turystyce” oraz wykładu na temat przebiegu Szlaku Piastowskiego. O roli Powstania Wielkopolskiego na Kujawach Zachodnich opowiedział Edmund Mikołajczak, historyk i regionalista.

W drugiej części warsztatów uczestnicy wzięli udział w wycieczce krajoznawczej poświęconej prezentacji nowych projektów dotyczących dziedzictwa Kujaw. Był wyjazd do Kruszy Zamkowej (Askaukalis) oraz do Łojewa (Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich. Po obiedzie przyszedł czas na spacer po Parku Solankowym.

Warsztaty były też okazją do wręczenia nagród i wyróżnień. Na wniosek zarządu PTTK Inowrocław, zarząd główny PTTK w Warszawie przyznał medale PTTK za pomoc i współpracę Wiesławie Pawłowskiej, staroście inowrocławskiemu i Wojciechowi Piniewskiemu, zastępcy prezydenta Inowrocławia. Ponadto dyplomy honorowe PTTK za pomoc i współdziałanie otrzymali Elżbieta Piniewska, wiceprzewodnicząca sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego i Edmund Mikołajczak, powiatowy radny i Honorowy Obywatel Miasta Inowrocławia. Osobne podziękowania skierowano do Tadeusza Kacprzaka, wójta gminy Inowrocław.

Organizatorami warsztatów byli marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Wojewódzki Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK oraz oddział PTTK Inowrocław.

DSC_0235

DSC_0027