W wydarzeniu wzięli udział m.in. zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy, insp. Artur Malinowski, wicemarszałek województwa Dariusz Kurzawa, starosta Wiesława Pawłowska, prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, przedstawiciele władz miejskich i gminnych powiatu oraz służb i instytucji na co dzień współpracujących z policją. Awansowanym funkcjonariuszom towarzyszyły rodziny.

W tym roku awanse na wyższe stopnie w powiecie inowrocławskim otrzymało 83 policjantów, w tym 3 w korpusie oficerów młodszych, 35 w korpusie aspirantów, 30 w korpusie podoficerów oraz 15 w korpusie szeregowych.