- W placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat inowrocławski są jeszcze wolne miejsca w technikach i szkołach branżowych I stopnia. W technikach jest blisko 130, a w szkołach branżowych prawie 80 wolnych miejsc. Szczegółowych informacji udzielają sekretariaty w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, 2, 3 i 5 w Inowrocławiu oraz w Kobylnikach, Kościelcu i Kruszwicy - informuje Artur Kisielewicz ze Starostwa Powiatowego.

Przypomnijmy, że w tym roku największą popularnością absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów cieszyły się inowrocławskie licea. Do I Liceum Ogólnokształcącego, w którym przygotowano 272 miejsca, podanie złożyło w sumie 720 uczniów. Do II LO wpynęło 848 podań również na 272 miejsca. Najwięcej chętnych zgłosiło się do III LO - 1055 podań na 306 miejsc.