Jak pisaliśmy przed dwoma tygodniami, w ratuszu zdecydowano o ograniczeniu wydawania gazetki. Od dłuższego czasu budziła ona kontrowersje wśród mieszkańców. Część uważała ją bowiem za tubę propagandową rządzących.

- Zgodnie z sugestiami mieszkańców i licznie przeprowadzonymi rozmowami, zadecydowałem o zmianie sposobu wydawania informatora. Będzie on wydawany raz na kwartał. Pojawią się w nim informacje o najważniejszych dla miasta wydarzeniach, o imprezach sportowych i kulturalnych oraz o działaniach Ratusza. Wprowadzenie tych zmian spowoduje duże oszczędności, a pozyskane w ten sposób pieniądze, przeznaczymy na realizację zadań znacznie ważniejszych dla miasta i jego mieszkańców - poinformował Arkadiusz Fajok, prezydent miasta w najnowszym wydaniu pisma.

- Począwszy od czerwca informator "Nasze Miasto Inowrocław" będzie wydawany z formie kwartalnika. Kolejne wydania w roku 2024 pojawią się we wrześniu i grudniu - mówi nam Anna Kaszak z Urzędu Miasta w Inowrocławiu. Wprowadzone zmiany mogą przynieść miastu oszczędności w wysokości 150-200 tys. zł rocznie.

Inne samorządy do ograniczenia wydawania gazet zmusi być może ustawa szykowana Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak informuje branżowy portal Press.pl ministerstwo tłumaczy takie zmiany wzmocnieniem pozycji niezależnych mediów lokalnych, których zadaniem jest rzetelne informowanie, kontrola i krytyka społeczna. Ministerstwo wskazuje też, że w przypadku wprowadzenia takiego zakazu należałoby dopuścić możliwość wydawania przez samorządy biuletynów informacyjnych, odpowiednio opisanych w prawie, bez reklam i z innymi ograniczeniami.