W trakcie czwartkowych działań ujawniono 11 osób, które przekraczały jezdnię w niedozwolonych miejscach. Wszyscy otrzymali pouczenia.

Ponadto 26 kierowców nie ustąpiło pierwszeństwa pieszemu, a 4 dokonało tego, gdy pieszy był już na przejściu lub zbliżał się do niego. 13 kierowców utrudniało ruch pieszych na chodnikach. Były też inne wykroczenia. 46 kierowców pouczono, 25 ukarano mandatami, a wobec 2 skierowano wnioski do sądu o ukaranie.