Najwięcej z nich dotyczyło blokowania wyjazdu - 10 zgłoszeń, zakazów zatrzymywania - 15, parkowania na chodnikach - 17, na terenach zielonych - 5, na miejscach dla osób niepełnosprawnych - 3, a także przy przejściach dla pieszych, czy skrzyżowaniach.

- Stosowane są wówczas pisemne zawiadomienia dla sprawców wykroczeń. Każde wykroczenie jest dokumentowane fotograficznie przez funkcjonariuszy, a kierowca otrzymuje za wycieraczkę informację, aby stawił się w Komendzie Straży Miejskiej i wyjaśnił sprawę wykroczenia lub skontaktował się telefonicznie lub mailowo. Zakładane są również blokady na koła. Wówczas należy zadzwonić pod nr alarmowy 986 zgodnie z informacją pozostawioną za wycieraczką i poczekać na przyjazd funkcjonariuszy w celu ściągnięcia blokady i wyjaśnienia sprawy wykroczenia - informują municypalni. Poniżej zdjęcia z niektórych interwencji strażników.