Prace obejmą trzy odcinki o łącznej długości blisko pół kilometra. Gmina Inowrocław otrzymała dofinansowanie na to zadanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 296 tys. zł.

W przetargu wybrano ofertę firmy Inodrog za nieco ponad 570 tys. zł z 5-letnią gwarancją. Wykonawca na realizację prac będzie miał dwa miesiące.

remontowane odcinki zaznaczone żółtym kolorem: