Właśnie rozstrzygnięto przetarg, który obejmuje przede wszystkim:

  • przebudowę ulic na osiedlu Toruńskim w Gniewkowie (ul. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Wojska Polskiego i ul. gen. Józefa Hallera)
  • przebudowę ul. Kolejowej w Gniewkowie
  • wykonanie dróg w miejscowości Lipionka w systemie zaprojektuj i buduj
  • przebudowę drogi gminnej 150309C w miejscowości Klepary w systemie zaprojektuj i wybuduj

Gmina Gniewkowo otrzymała na to zadanie 7 mln 999 tys. zł z drugiej edycji Polskiego Ładu. Okres realizacji zadania to 14 miesięcy. Przy wyborze wykonawcy brano pod uwagę trzy oferty. Zwyciężyła ta ze zdecydowanie najniższą ceną i najkrótszą gwarancją.