Żołnierze niezwłocznie przystąpili do czynności uwolnienia kierowcy przy użyciu narzędzi hydraulicznych, udzielili pomocy przedmedycznej oraz zabezpieczyli miejsce zdarzenia.