Celem projektu jest mobilizowanie, aktywizowanie i wzmacnianie młodzieży w samorządach i młodzieżowych radach. Jego organizatorzy chcą zwiększać potencjał i trwałość lokalnych organizacji młodzieżowych. Potrzebny jest tylko pomysł na działanie oraz wsparcie organizacji pozarządowej, która zostanie patronem projektu młodzieżowego.

- Nasza organizacja jest operatorem programu Fundusz Młodzieżowy w województwie kujawsko- pomorskim pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej. W ramach tego programu realizujemy projekt pt. "Młoda Inicjatywa” Granty dla Młodzieży – mówi nam Małgorzata Ludwiszewska za Stowarzyszenia Młodych Gminy Płużnica.

Fundusz grantowy "Młoda Inicjatywa” skierowany jest do osób w wieku od 15 do 29 lat z województwa kujawsko-pomorskiego, które reprezentują którąś z wymienionych organizacji młodzieżowych:

  • młodzieżową radę, młodzieżowy sejmik,
  • samorząd uczniowski,
  • samorząd studencki, uczelnianą organizację studencką, samorząd,
  • doktorancki,
  • grupę inicjatywną, która będzie działać, aby utworzyć młodzieżową radę w gminach, w których jeszcze takiej rady nie ma.

Szczegółowe informacje czekają na stronie funduszu grantowego "Młoda Inicjatywa".