Podwyżki tzw. opłat dodatkowych wprowadzono podczas marcowej sesji Rady Miejskiej. Wszyscy obecni wówczas radni głosowali za przyjęciem uchwały, której głowną ideą było wprowadzenie możliwości płatności za pomocą urządzeń mobilnych i ustanowienia jednego administratora uprawnionego do pobierania opłat za postój podjazdów. Przy okazji i to radykalnie zwiększono jednak karę dla "spóźnialskich".
kierowca

Dotąd wystarczyło opłacić brakujące godziny, od tego tygodnia opłata wynosi 20 zł - jeśli uiścimy ją w ciągu 7 dni (przelewem lub w kasie administratora strefy), bądź 50 zł - po tym terminie.