Ciężar pomocy w dużej mierze spoczywa na organizacjach pozarządowych. W naszym mieście prężnie działają Stowarzyszenie ALTER INO i Caritas Inowrocław. Caritas zajęło się organizacją transportów humanitarnych do Ukrainy, a także niesieniem pomocy ukraińskim uchodźcom w naszym mieście. Organizacja przygotowała się na długofalowe działanie w związku z kryzysem humanitarnym w Ukrainie. Nie można też zapomnieć o zaangażowaniu ZHR, Fundacji Sensuo, która zorganizowała zbiórkę dla potrzebujących i dostarczyła ukraińskim maluchom sporą dawkę radości czy Fundacji Juvenia - Pomocna Dłoń, która przez wiele miesięcy organizowała transporty na Ukrainę i nadal pomaga uchodźcom na miejscu.

ALTER INO rozpoczęło zbiórkę i pomoc rzeczową już drugiego dnia wojny. - Pod stałą opieką mamy około 185 rodzin. Regularnie przygotowujemy dary żywnościowe, rzeczowe oraz organizujemy zajęcia plastyczne, a po ukończeniu remontu w lokalu przy Armii Krajowej 12, również zajęcia psychologiczne, matematyczne i językowe – mówią nam członkowie Stowarzyszenia ALTER INO.

Stowarzyszenie ALTER INO, które prowadzi stały punkt wydawania żywności, jest jedynym takim miejscem w regionie. Przez kilka tygodni na olbrzymią skalę działała świetlica w Gnojnie. Zgromadziła się tam zaangażowana grupa wolontariuszy, która dystrybuowała spore ilości darów od mieszkańców Inowrocławia i okolic.

Średnio na pomoc uchodźcom przeznaczana jest kwota od kilku do kilkunastu tysięcy miesięcznie ze środków przekazywanych przez mieszkańców Inowrocławia, Urząd Wojewódzki lub Urząd Marszałkowski.

Instytucje miejskie i powiatowe stanowią istotne uzupełnienie dla wytężonych działań organizacji pozarządowych. Mamy tu na myśli Punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy w inowrocławskim ratuszu, prowadzenie działań pozwalających na organizację noclegu dla uchodźców czy miejsc dla dzieci w placówkach edukacyjnych, a także wsparcie KCK, które połączyło kulturalne imprezy z możliwością przeprowadzenia działań pomocowych. Godne odnotowania są również działania pomocowe MDK, które okazało wielkie "Serce dla Ukrainy”, prowadząc zbiórkę darów.