Ten istotny program pozwala sfinansować usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. W 2021 roku w Inowrocławiu skorzystało z niego 59 osób, a kwota wsparcia wyniosła blisko 0,5 mln zł.

W 2022 roku inowrocławianie pozostali bez wsparcia, ponieważ wniosek złożony przez Urząd Miasta Inowrocławia nie został zaakceptowany. Jak informował Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, odrzucono go z przyczyn formalnych, ponieważ został złożony po wyznaczonym terminie. Zdaniem urzędników inowrocławskiego ratusza zrobiono to w terminie (ostatniego dnia), ale rządowa platforma e-PUAP miała wtedy awarię.

W tegorocznej edycji programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" Inowrocław otrzyma blisko 1 mln złotych. Kiedy?

- Pomimo rozstrzygnięcia naboru wniosków w ramach wspomnianego programu, Miasto Inowrocław do tej pory nie otrzymało umowy od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. jego realizacji - informuje ratusz.

- Opóźnienia w dalszych działaniach w sprawie tego ważnego programu, powstają po stronie Urzędu Wojewódzkiego. Nie mamy na to wpływu, ale zależy nam, aby realizacja zadania rozpoczęła się jak najszybciej. Dlatego działając zgodnie z obowiązującym prawem, ogłosiliśmy konkurs zawierając w nim warunek zawarcia przez nas umowy z wojewodą, a co za tym idzie, zabezpieczenia dla Miasta przyznanych w naborze środków – mówi prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

O komentarz do tych słów poprosiliśmy rzecznika wojewody kujawsko-pomorskiego.

1460x616 (1)
Obecnie trwa proces przekazywania umów wojewodom przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Samorządy mają jednakże możliwość realizacji tego zadania ze środków własnych z późniejszą ich refundacją. Z tej możliwości skorzystało do tej pory 19 samorządów. Wojewoda Kujawsko-Pomorski po otrzymaniu umowy z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej niezwłocznie przekaże umowy wszystkim 74 samorządom, które do programu przystąpiły.

Tomasz Wiśniewski
rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego

Organizacje, które są zainteresowane realizacją działań w ramach programu, mogą zgłaszać swoje oferty do 8 marca 2023 r. do godz. 15.30. Należy je przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Inowrocławia al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław lub złożyć osobiście w skrzynce podawczej, znajdującej się w głównym wejściu Urzędu Miasta Inowrocławia w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu Oferenta oraz dopiskiem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 - Konkurs ofert.