W budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17 można obejrzeć wystawę plenerową poświęconą życiu generała Władysława Sikorskiego. Na 16 planszach ustawionych na korytarzu na I piętrze urzędu zobaczyć można generała Władysława Sikorskiego jako polityka i dowódcę, ale też męża i ojca. Odwiedzający budynek starostwa poznają związki Władysława Sikorskiego z Powiatem Inowrocławskim, jego młodość, okres studencki i czas walki o niepodległość Polski. Zobaczą też generała z czasów II wojny światowej - jako Naczelnego Wodza i premiera.

Wystawa będzie dostępna przy ul. Mątewskiej 17 przez dwa tygodnie. Następnie będzie można ją zobaczyć również w budynku starostwa przy ul. Ratuszowej, w placówkach oświatowych i w innych instytucjach na terenie Powiatu Inowrocławskiego.

Przy okazji przypominamy, że w budynku dworu w Parchaniu można obejrzeć dużą, stałą wystawę o gen. Władysławie Sikorskim "Bohater polskiej sprawy - gen. Władysław Sikorski 1881-1943". Wizyta w domu generała jest szczególnie cenna, jeśli w rolę gospodarza wcieli się znakomity historyk i współautor wystawy prof. Instytutu Historycznego Polskiej Akademii Nauk dr hab. Tomasz Łaszkiewicz. Jego opowieść pozwala zwiedzającym nie tylko poznać generała Władysława Sikorskiego i jego rodzinę, ale skłania do szerszej refleksji historycznej, pokazuje historyczny kontekst jego losów i decyzji, jest piękną lekcją historii Polski na tle światowych wydarzeń.

Wystarczy wybrać się do Parchania w gminie Dąbrowa Biskupia, gdzie niemal dokładnie przed stu laty, na mocy ustawy o osadnictwie wojskowym, Władysław Sikorski zakupił dworek, właściwie rządcówkę z kilkudziesięciohektarową resztówką, gdzie zamieszkiwał z żoną i córką w miesiącach wiosennych i letnich przez kolejnych 16 lat, aż do wybuchu II wojny światowej. Dwór przeszedł gruntowny remont. Można go odwiedzać we wtorki i czwartki w godzinach 8.00- 15.00. Chęć zwiedzania bezpłatnie wystawy z przewodnikiem należy wcześniej zgłosić telefonicznie pod nr tel. 572 158 821.