Po otrzymaniu odpowiedzi od urzędu miasta, opublikujemy ją. Tymczasem informujemy kierowców - wjazd w ulicę Kasztanową od ul. Marulewskiej jest aktualnie niemożliwy.


Aktualizacja 15:00 - ulica Kasztanowa jest już przejezdna.


Aktualizacja 15.50 - poniżej odpowiedź otrzymana z inowrocławskiego urzędu miasta:

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że zgodnie z decyzją Starosty Inowrocławskiego, usuwane są dwa kasztanowce zwyczajne. Jak wskazano w uzasadnieniu decyzji, stan drzew stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ruchu drogowego: „W rozpatrywanym przypadku drzewa rosną na ograniczonej przestrzeni, w pasie drogowym, w niewielkiej odległości od zabudowań znajdujących się na sąsiednich nieruchomościach. Drzewo oznaczone we wniosku nr 2 posiada próchniejący ubytek wgłębny kominowy pnia. Widoczny jest jego rozwój zarówno w stronę korony jak i w stronę podstawy pnia drzewa. Drzewo oznaczone we wniosku nr 1 posiada liczne zrogowacenia pnia, próchniejącą listwę mrozową oraz ubytek wgłębny u podstawy pnia. Przedmiotowe drzewa stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia w istniejących obiektach budowlanych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w związku ze swoją lokalizacją i stanem fitosanitarnym".

Adriana Szymanowska, rzecznik urzędu miasta

Untitlged-4