Celem konkursu jest wybór obiektu budowlanego, którego forma architektoniczna, jakość wykonania, właściwości użytkowe i nowatorskie rozwiązania techniczne predysponują go do roli „wizytówki” Inowrocławia. Wyboru dokonuje kapituła konkursowa. Osobną nagrodę przyznają także mieszkańcy w internetowym głosowaniu, które zorganizowano na początku grudnia ubiegłego roku.

Wyniki mieliśmy poznać do końca stycznia 2023 r., ale do tej pory ich nie ogłoszono. Pytania w tej sprawie do prezydenta Inowrocławia skierował miejski radny Damian Polak domagając się podania powodów opóźnienia i braku informacji na ten temat ze strony urzędu miasta. O to samo zapytaliśmy inowrocławski ratusz kilka dni temu. Dziś otrzymaliśmy odpowiedź od rzecznika, a poniżej jej treść.

W związku z kierowanymi do nas pytaniami informujemy, że niemożliwe było dotrzymanie terminu rozstrzygnięcia konkursu ,,Mister Budownictwa” ze względu na przedłużające się problemy związane z weryfikacją złożonej przez inwestorów dokumentacji konkursowej.

Okazało się, że jeden z inwestorów uzyskał pozwolenie na użytkowanie budynku, tyle że tylko jego części, a nie całości. Jest to niezgodne z zapisami regulaminu konkursu. Biorąc pod uwagę powyższe, prezydent Inowrocławia podjął decyzję o powtórzeniu spotkania kapituły i rozstrzygnięciu konkursu.

W związku z tym, organizator przewiduje zakończenie wszystkich prac nie później niż do końca marca br. Z tych samych, formalnych przyczyn, powtórzone będzie głosowanie internautów.

Adriana Szymanowska, rzecznik urzędu miasta