W naszym powiecie działało łącznie 11 sztabów. W mieście Inowrocław i w gminie Złotniki Kujawskie działały po 2 sztaby, a we wszystkich pozostałych 7 gminach po 1.

Ten największy tradycyjnie siedzibę miał w Kujawskim Centrum Kultury, a drugi z miejskich sztabów zorganizowany był przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP przy ul. Solankowej. W Złotnikach Kujawskich siedzibą gminnego sztabu była tamtejsza szkoła podstawowa. Drugi sztab działający na terenie tej samej gminy zorganizowano tradycyjnie w pobliskim Tucznie.

Zebrana podczas poprzedniego finału kwota w sztabie KCK w Inowrocławiu, to 160 183,31 zł. Już wiadomo, że w tym roku udało się uzbierać więcej.

Poniższe dane nie są jeszcze ostateczne, ponieważ w niektórych sztabach wciąż trwa liczenie pieniędzy.