W lipcu ubiegłego roku pojawiała się możliwość dwustronnego komunikowania się z organami podatkowymi za pośrednictwem konta w e-US. Wystarczy tylko zgoda na e-korespondencję, którą podatnik może złożyć na swoim koncie. W ten sposób można uzyskać zaświadczenia - bez uiszczania opłaty skarbowej. Odpowiedź otrzymuje się już w ciągu kilku minut (w niektórych przypadkach czas oczekiwania może się wydłużyć).

Otrzymane e-zaświadczenie nie ma stempla urzędowego, ale jest opatrzone podpisem elektronicznym, dodatkowo nie trzeba go drukować i można od razu przesłać dalej np. do banku. Podatnik nie dostanie już np. listu poleconego - korespondencja z urzędu skarbowego będzie przychodziła tylko za pośrednictwem konta w e-US, a powiadomienie o wystawionym zaświadczeniu przyjdzie mailem lub smsem (bądź na oba te sposoby). Zasady doręczeń są takie same jak w przypadku pism wysłanych listem poleconym – podatnik ma 7 dni na odebranie decyzji, a jeśli tego nie zrobi otrzymuje powtórne powiadomienie. Po tym czasie uznaje się, że pismo zostało doręczone.

Jeszcze przed akcją rozliczania PIT za 2022 r. Ministerstwo Finansów planuje umożliwić większej liczbie Polaków zapłatę podatku od razu po wysłaniu zeznania PIT. Trwają prace nad tym, aby z e-konta można było od razu przelogować się do każdego banku oraz dodać możliwość płacenia BLIK-iem.
e-Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie wielu spraw online - bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 24/7 pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/