Renowacja obejmuje modernizację 28 przęseł, wymieniane są m.in. łaty drewniane, podwaliny, tarnina oraz podłoga tarasu widokowego. Na realizację tego zadania Inowrocław pozyskał środki zewnętrzne z Unii Europejskiej. Samorząd planuje, że prace mają zakończyć się do marca 2023 roku.

8

1

7

2

3

4

6