Wartość pierwszej inwestycji to 3 mln 900 tys. zł, z czego 1 mln 950 tys. zł to środki powiatu inowrocławskiego oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W drugim przypadku mowa o kwocie 8 mln 400 tys. zł, z czego 4 mln 200 tys. zł pochodziły z budżetu powiatu i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Droga Skalmierowice - Szadłowice doczekała się na odcinku ponad 1700 metrów nowej jezdni o szerokości 5,5 metra, w miejsce spękanej i miejscami wąskiej trasy. Odcinek ten znajduje się częściowo na terenie będącym obszarem zabudowanym i dla ulicznych fragmentów zaprojektowano chodniki dla pieszych. Droga została odwodniona. Zjazdy do przyległych posesji powstały z kostki betonowej, a pozostałe mają nawierzchnię bitumiczną - informuje Artur Kisielewicz, specjalista ds. współpracy z mediami w starostwie powiatowym.

- Zniszczona dotychczas droga Jaksice - Tuczno o szerokości 4,5-5 m została poszerzona do 6 m, na odcinku 3,845 km. Powstał też chodnik, parking, zatoka postojowa, peron i oświetlenie hybrydowe. Wyremontowane zostały przepusty i rowy przydrożne - dodaje Artur Kisielewicz.

- Realizacja kolejnych inwestycji drogowych na terenach wiejskich wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju powiatu i poprawy dostępności do naszej infrastruktury. Wybór zadań do realizacji był każdorazowo uzasadniony potrzebami naszych mieszkańców – ocenia starosta Wiesława Pawłowska.

Na liście rezerwowej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest jeszcze przebudowa 4,5-kilometrowego odcinka drogi Helenowo-Radłówek. Całkowita wartość tego zadania to prawie 13 mln zł. Realizacja będzie możliwa w przypadku pojawienia się oszczędności na przetargach w ramach innych zadań.