Rozśpiewanych kolędników można dziś spotkać na ulicach Mątew, po godz. 15.30 przeniosą się oni do Tupadeł, by około godz. 17.00 wystąpić w tamtejszej świetlicy wiejskiej. Wcześniej zagrali już m.in. Orłowie, Łojewie i macierzystej parafii w Mątwach.

Mątewska Grupa Kolędnicza zawiązała się pod koniec 2018 roku przy parafii pw. Opatrzności Bożej w Mątwach. Stanowi nawiązanie do zaprzestanego po II wojnie światowej zwyczaju kolędowania, szczególnie po wsiach w okresie pomiędzy świętami Bożego Narodzenia do uroczystości Objawienia Pańskiego.

Wielopokoleniowej grupie, której trzon stanowią rodziny Gregowskich i Leszczyńskich, przewodzi "gwiazdorz" niosący kolędniczą gwiazdę. Poza nim w składzie kolędników znajduje się turoń, anioły, diabły, śmierć, rozśpiewani i grający na różnych instrumentach pasterze, a także Kujawianki.

4

2

33

5

6