Blisko 430 tys. zł trafi do Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn, ogrzewalni i jadłodajni oraz banku żywności. Polski Komitet Pomocy Społecznej otrzyma kwotę 80 tys. zł na prowadzenie magazynu odzieży, mebli i żywności.

Inowrocławskie Stowarzyszenie Bezpieczna Przystań natomiast za kwotę 14 tys. zł zrealizuje wieloprofilowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo oraz z zaburzeniami emocjonalnymi, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Flandria" 8,5 tys. zł na przeprowadzenie akcji profilaktycznej pod nazwą "Patrząc w przyszłość - pamiętaj o zdrowiu", a Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża 20 tys. zł na prowadzenie działalności.